Aikido, shiatsu, yoga och mindfulness

För snart trettio år sedan började jag träna aikido, en japansk budosport. Ai betyder harmoni, Ki betyder livskraft och Do betyder vägen. Alltså en sport som bygger på att försvara sig själv med hjälp av att vara i harmoni med livskraften. Att vara i balans, i sitt centrum. Där upptäckte jag andningens betydelse för upplevelsen av sig själv som en del av helheten.

Jag utvidgade mitt intresse till att omfatta en japansk typ av yoga som heter Oki-yoga. Där möttes den indiska yogatraditionen med den (zen)buddhistiska traditionen. Masahiro Oki som grundat Oki-yoga hade skapat ett läkesystem med sin grund i den universella kunskap som finns på djupet av alla religioner och i våra naturlagar.

Där träffade jag på den japanska massagemetoden shiatsu. Den bygger på kinesisk traditionell medicin, precis som akupunkturen. Man använder sig av tryck, sträckningar och uppmjukning av muskler och leder för att stimulera kroppens självläkningsförmåga. Efter att ha gått i lära hos flera japanska lärare utbildade jag mig till shiatsumassör i Schweiz.

Jag fortsatte också med yoga och blev utbildad yogalärare på Kripalu Center i USA i början av 90-talet. Sedan dess har jag kommit i kontakt med många yogalärare och olika riktningar inom yoga och jag har till slut hittat fram till mitt eget sätt att undervisa, där huvudvikten snarare ligger i upplevelsen än i prestationen. Ett varsamt sätt att handskas med sig själv där grunden är att acceptera sig själv som man är. Och samtidigt utforska sina gränser för att frigöra inneboende krafter och öppna upp för läkning. Yoga är en så allomfattande och djupgående livsfilosofi att man kan se det vi gör som en liten men väl så viktig del.

Jag har en svensk socionomutbildning i botten och har förkovrat mig i att arbeta med grupper. Jag var bosatt i Holland i tolv år och gick en vidareutbildning på socialhögskolan där. I mitt arbete som socialarbetare började jag integrera de metoder jag lärt mig både från den japanska och indiska yogatraditionen i det sociala arbetet med utsatta grupper i det holländska samhället. Jag började arbeta med gruppsamtal i kombination med olika fysiska övningar och avslappning.

När jag sedan flyttade hem till Sverige igen tog jag med mig de här olika erfarenheterna och har sedan 1991 drivit ett centrum för kroppsterapi i egen regi. Jag har undervisat i yoga, shiatsu, kroppskännedom och meditation i många olika grupper under åren som gått. Ofta i kombination med samtal i till exempel rehabiliteringsprojekt. Mina uppdragsgivare har varit landsting, kommuner, företag och privatpersoner. Under flera år hade jag en lokal i Ransäter där jag tog emot grupper. Nu reser jag runt i länet men har några fasta grupper i Ransäter och i Karlstad dessutom undervisar jag i en kurs som heter Uppbyggnad och Återhämtning på Geijerskolan i Ransäter.

Mitt intresse för psykologi och psykoterapi vaknade redan på 70-talet. Under mina år i Holland deltog jag i en självhjälpsgrupp där vi praktiserade olika terapeutiska metoder inom väldigt tydliga ramar. Ett viktigt steg i min personliga utveckling.

En så kallad Steg 1-utbildning i psykoterapi har hjälpt mig att fördjupa den terapeutiska sidan av min verksamhet. Jag valde att göra den inom den transpersonella psykoterapin eftersom den ger utrymme för en människosyn där den spirituella dimensionen har en given plats. Under många år arbetade jag vid sidan av grupper också individuellt med samtal och shiatsumassage. För närvarande har jag bara verksamhet i grupp.

Jag har under de sex sista åren kommit i kontakt med en stressreduceringsmetod som kallas Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). I den använder man meditation och yoga som verktyg i att komma till rätta med stressrelaterade besvär. Där möts den buddhistiska traditionen med västerländsk sjukvård.

Mitt intresse för MBSR växte när jag deltog i en veckokurs med metodens grundare Jon Kabat Zinn och hans kollega Sasaki Santorelli i Tyskland 2005. Och jag blev ännu mer intresserad av relationen Yoga och Mindfulness.

Till min stora glädje visade det sig att man på ett av de mest välkända buddistiska centren i USA, Spirit Rock, bestämt sig för att starta en utbildning i Mindfulness Yoga för Yogalärare. Det här var ett stort steg eftersom Yoga traditionen och den Buddistiska traditionen tidigare varit helt åtskilda. Jag upptäckte att det fanns många med mig som ägnat sig åt Yoga under många år och som också velat fördjupa sina kunskaper i meditaton - mindfulness.

Den här utbildningen skulle bli en distansutbildning som pågick under 18 månader. Den inkluderade tre tio dagar långa retreater med undervisning i teori från Patanjais Yoga sutror och Buddhas lära. Där ingick även praktisk träning i att undervisa Yoga med Mindfulness som grund och fördjupning i Meditation. Mellan retreaterna fick vi praktiska uppgifter och teoretiska studier. Retreaterna hölls i tystnad utanför undervisningsdelen.

De lärare som undervisar på det här progammet tillhör de allra mest ansedda och erfarna på sina områden. De flesta har skrivit böcker och är internationellt välkända tex. Jack Kornfield, Phillipp Moffit, Mark Coleman, Anna Doglas som var lärare i Mindfulness Meditation. För Yogaundervisningen stod lärare som Frank Jude Boccio, Anne Cushman, Sarah Powers, Steven Coop, Chip Hartranft, Judith Laseater m.fl. Alla otroligt inspirerande, nyanserade och odogmatiska. Och med lång erfarenhet på sitt område.

Utbildningen avslutades i april 2008. Jag kan säga att det varit någor av det mest inspirerande och givande som jag har gjort. Genom att jag träffade människor med samma referensramar som jag, människor med erfarenhet av olika Yogatraditioner där man inte riktigt kännt sig hemma för att man saknat möjlighet till fördjupning av den inre upplevelsen och värdet av den egna erfarenheten.

Spirit Rock bygger på en tradition av mångfald inom den buddistiska traditionen. Man har inte en lära eller en stor förgrundsfigur. Man har en medveten syn på kvinnors och mäns jämställda värde. Man har också integrerat den västerländska psykoterapitraditionen med den buddistiska traditionen. Och det är just i det här mötet mellen Yoga, Mindfulness Meditation och Psykoterapi som mina pusselbitar faller på plats.

Jag känner mig mycket inspirerad att fortsätta utforskandet av både mediationen och yogan. Därför passar det mig att gå vidare med Mindfulness Baserad Stressreduction (MBSR) med Jon Kabat Zinn och andra lärare från Center for Mindfulness (University of Massachusetts). Jag har varit på en intressant kurs med Florence Meleo-Meyer i Interpersonlig Mindfulness för mindfulness tränare. Kursen hölls i Holland och jag gladdes mycket åt att få träffa holländska kollegor.

Nu ser jag att det låter som om det är kurserna som är det viktiga. Men det som egentligen uppfyller mig mest är min egen upptäcksresa i det dagliga utövandet av Yoga och Mindfulness Meditation. Och förmånen att få undervisa det i olika grupper. Från Ransäter till Karlstad och Axelsons Gymnastiska Institut i Stockholm. Det är en stor ynnest att få träffa människor och dela med sig av en sådan värdefull skatt. Att få skapa en energi tillsammans där var och en får möjlighet att vara närvarande i sig själv, inom sig själv, samtidigt som vi blir så nära förbundna med varandra och livet i stort.


TILLBAKA TILL HUVUDSIDAN »