Do-in

Do-in är en österländsk läkemetod där man utför massage på sig själv, genom mjuka kläder. Med hjälp av tryck, klappningar, sträckningar och uppmjukning av lederna åstadkommer man ett friare flöde för blodcirkulationen, andningen fördjupas och man får en behaglig, avslappnad känsla i hela kroppen. Vilket i sin tur har en betydelsefull påverkan på sinnet som blir mera lugnt och harmoniskt.

Do-in bygger på samma teoretiska grund som akupunktur, det vill säga att man utgår från att det finns ett energiflöde i kroppen som påverkar kroppens viktigaste organ och dess funktioner.

Min kurs i do-in erbjuder både praktisk och teoretisk kunskap. Man får lära sig en allmän behandling och lära sig viktiga punkter som kan användas för att förebygga eller lindra specifika besvär.

Do-in kan användas av alla som vill ta hand om sig själva och skapa en bättre balans mellan aktivitet och vila.

Jag har undervisat do-in i många år med mycket positivt resultat. Jag får ofta höra att man längtar till den dagen kursen hålls. Och väldigt många fortsätter använda do-in i åratal efter kursen. Det är en lära för livet.