Mindfulness Yoga

Mindfulness Yoga är en form av Yoga där den indiska Hatha Yoga traditionen möter den Buddistiska meditationen.
Två traditioner med många likheter men också vissa skillnader i sättet att närma sig människans väg till utveckling och andligt uppvaknande.

Länge var det så att de flesta här i väst antingen ägnade sig åt Yoga vilket då ofta innebar kroppsrörelser (asanas) eller utövade någon form av sittande Buddistisk meditation.

När Jon Kabat Zinn utvecklade metoden Mindfulness Baserad Stress Reducering (MBSR) sammanförde han Yoga och Buddistisk meditation på ett sätt som skapade möjlighet att förena de båda traditionerna. Sedan dess är det många som fortsatt på den vägen. Somliga kallar det för Mindful Yoga andra säger Mindfulness Yoga.

I Mindfulness Yoga är prestationen inte viktig. Yoga rörelserna utförs i ett lugnt tempo där man blir vägledd att komma hem till sig själv i sin kropp, här och nu. Fri från att döma eller sträva och öppen för att ta emot hela upplevelsen oavsett hur den känns.
Den sittande meditationen handlar inte heller om att uppnå något särskilt. Du skall inte gå någonstans. Bara sitta. Bara ta emot det som pågår i stunden.

Jag undervisar Mindfulness Yoga på ett sätt som ger deltagarna stort utrymme att stanna upp och känna in kroppen både i rörelse och i vila. Var och en stimuleras till att lyssna till den egna kroppens signaler och utforska sina gränser. Övningarna vi gör ger både ökad styrka och flexibilitet såväl fysiskt som psykiskt.

Uppmärksamhet på andningen är en självklar del i utövandet. Andningen är en nyckel som hjälper oss att lokalisera, känna och överlämna oss till våra kroppsförnimmelser. När kropp och sinne förenas känner vi oss hela .Vi skapar en möjlighet att känna hur livet andas oss hela tiden och förbinder oss med allt liv.

En viktig aspekt av Mindfulness Yoga är att utveckla medkänsla med sig själv och andra.
Meningen är att öva! Inte bara för vårt eget välbefinnande utan också till glädje för våra medmänniskor.

Mindfulness Yoga är inte något vi gör vissa stunder utan ett förhållningssätt som vi försöker ta med oss i vårt liv och i vår vardag.